PostHeaderIcon Vítame Vás

Sme výťahárska firma, ktorej hlavným a dlhodobým predmetom činnosti je servis výťahov.

Zabezpečujeme:

  • Montáž nových výťahov
  • Rekonštrukcie výťahov podľa STN EN 81-80
  • Generálne opravy
  • Postupnú modernizáciu výťahov
  • Pravidelný servis výťahov

Tieto činnosti vykonávame pre správcov a samosprávy v regióne Liptov a okolí. Sme výťahárska firma s pôsobnosťou v Liptovskom Mikuláši, preto môžeme operatívne zasahovať nielen v meste, ale aj v priľahlých sídliskách. Nachádzame sa v strede mesta a preto dostupnosť okolitých sídlisk je do 15 minút.

Ponúkame komplexný servis výťahov a všetky činnosti podľa STN EN 81-80. Celú starostlivosť o výťahy preberieme na seba a máme záujem o poskytovanie kvalitných a rýchlych služieb pre každú samosprávu, ktorá o to požiada.

Vy rozhodujete o čerpaní svojich finančných prostriedkov na opravy, modernizáciu alebo rekonštrukciu výťahov. Preto spolu s Vami postupne navrhneme najvhodnejšie riešenie pre Váš výťah, aby ste ho mohli spokojne užívať s čo najväčšou kvalitou a životnosťou.