!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

 

Nahlasovanie porúch

Poruchy výťahov je možné nahlasovať denne od 7.00 hod do 21.00 hod.

 

Nahlasovanie vyprostenia osôb z výťahu NON-STOP!

 

Poruchy je možné nahlásiť:

·         Osobne na adrese Nová 3, 032 01 Liptovský Mikuláš v kancelárii spoločnosti SELV s.r.o.

·         Telefonicky na telefónnych číslach 0905 474 406, 0903 153 805

·         E-mailom na adresy selv@selv.sk alebo selv@post.sk

               

Kontaktné údaje

 

Sídlo spoločnosti

 

Kancelária spoločnosti

SELV s.r.o.

 

SELV s.r.o.

Ul. Nová 314

 

Nová 3

032 02 Závažná Poruba

 

032 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36676641

 

 

IČ DPH: SK2022245984

 

 

 

 

 

Telefonické kontakty

 

 

0905 474 406

 

 

0903 153 805

 

 

0915 233 486

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

selv@post.sk

 

 

selv@selv.sk