PostHeaderIcon Modernizácia výťahov

Veľa výťahov, ktoré sú v súčasnej dobe prevádzkované, sú už v prevádzke dlhšiu dobu než na akú boli pôvodne navrhnuté a konštruované. SELV, s.r.o.  ponúka profiláciu výťahov, meranie a zabezpečovanie častí výťahov s najväčšími rizikami pre ďalšiu prevádzku. Vykonávame repasáciu výťahových dielov, ich výmenu, modernizáciu, prípadne montáž nových výťahov do akýchkoľvek pôvodných výťahových šachiet.

Modernizácia prináša:

 • Bezpečnosť
  • odstraňovanie rizík uvedených v norme STN EN 81-1
 • Ekonomickú výhodnosť
  • zníženú spotrebu elektrickej energie o 30%
  • menšie opotrebovanie výťahového stroja
  • celkové zníženie nákladov na opravu výťahov
  • možnosť skupinového riadenia výťahov
 • Komfort
  • plynulý rozjazd a dojazd výťahu
  • presnosť zastavovania kabíny výťahu v staniciach
  • výrazné zníženie hlučnosti výťahu

Kontaktujte nás!
Radi Vás navštívime a pomôžeme Vám priamo u Vás nájsť najvhodnejší typ zdvíhacieho zariadenia. Využite naše dlhoročné a bohaté skúsenosti v odbore!!!