+421 903 150 805       Nová 3, Liptovský Mikuláš          NON-STOP (Pondelok - Piatok)

Čo je to revízia ?

Výťahy patria medzi tzv. vyhradené zariadenia (zdvíhacie), na ktoré sa vzťahuje vyhláška MPSVaR č. 718/2002 Z.z., kde sú osobné výťahy zaradené do skupiny Ac1. Podľa tejto vyhlášky na zariadenia tejto skupiny sa vzťahuje povinnosť prevádzkovateľov zabezpečiť:

Každých 6 rokov úradnú skúšku, ktorú vykonáva Technická inšpekcia.

Každé 3 roky odbornú skúšku.

Každé 3 mesiace odbornú prehliadku, ktoré vykonáva odborný pracovník (revízny technik).

Všetky rozhodnutia súvisiace s ďalším používaním výťahov sú zaznamenávané do revíznej knihy.

Po každej vykonanej revízií necháva výťahový technik kópiu správy u správcu domu. V správe sa podrobne uvádzajú časti výťahu, ktoré boli kontrolované.

Preto pre Vás pripravujeme ONLINE REVÍZNU KNIHU kde:

Všetky údaje o zariadeniach, prevádzkovateľoch alebo zamestnancoch máte stále po ruke – či sa nachádzate v kancelárií alebo ste niekde v teréne. Zaevidujte si všetky dôležité informácie a majte všetko prehľadne na jednom mieste.

Jednoducho

Užívateľsky prívetivá aplikácia s intuitívnym ovládaním a prehľadným zobrazením základných informácií.

Dostupne

Všetky dôležité inforámcie dostupné na pár klikov z vášho počítača alebo mobilného zariadenia.

Bezpečne

Moderné hostingové a databázové technológie sú zárukou bezpečného a plynulého chodu aplikácie.

Kontaktný formulár:

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne Online Revíznej Knihy nás kontaktujte pomocou kontaktného formuláru 🙂
Váš
SELV s.r.o.

    Prejsť na začiatok